Hjem

Velkommen til vores hjemmeside – her deler vi ud af vores viden på beskæftigelsesområdet.

Du er velkommen til at bruge materialet her fra siden, med tydelig kildeangivelse.

Vi håber at du finder noget du kan bruge og at du kontakter os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer – vi glæder os til at høre fra dig.

Bedste hilsner

Susanne og Ea

Hvem er vi

Vores mission er at formidle lovstof på beskæftigelsesområdet så alle kan forstå det – og ikke mindst bruge det i hverdagen.
Vi sætter en ære i, kun at lave det vi selv synes er sjovt – for det smitter så dejligt af på dem der skal høre på os 🙂

Vi kan hyres sammen og hver for sig, og tilbyder en bred vifte af kurser, konsulentydelser og længerevarende projekter på beskæftigelsesområdet.

Susanne Wiederquist
Cand jur med alt for mange års erfaring på beskæftigelsesområdet
www.wiederquist.dk

Ea Lundsteen
Socialrådgiver med virkelig meget erfaring på beskæftigelsesområdet
www.lundsteen.biz

Blog

Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom – alle særregler er ophævet 
 

Covid-19 er fra den 1. februar 2022 ikke længere en samfundskritisk sygdom og de særlige restriktioner for beskæftigelsesindsatsen gælder ikke længere. 

Der er ikke længere krav om brug af mundbind og visir i Jobcentrene og samtaler skal igen afholdes efter de almindelige regler.  
Det betyder at samtaler som udgangspunkt skal afholdes ved fysisk fremmøde. Kan en samtale ikke afholdes fordi sagsbehandler eller borger er i isolation, skal samtalen flyttes til et andet tidspunkt. 

Jobcentre og a-kasser skal også fortsat være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. 

Jobcentret skal fortsat tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. 

Der bør tages hensyn til borgere, der er utrygge ved smittesituationen fx ved at tilrettelægge samtaler eller tilbud i dialog med borgeren på en måde, der skaber tryghed for borgeren. 

Link til STAR: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/  

Link til sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/corona  

Flere ankesager – samme omgørelsesprocent

Ankestyrelsen har i 2023 afgjort ca. 49.000 sager, mod ca. 47.000 i 2022, men omgørelsesprocenterne er stort set uændrede inden for de 3 største områder; Kommunale sager, arbejdsskadessager og sager vedrørende udbetaling Danmark. Det er især sager vedrørende børn og unge samt seniorpension der forklarer stigningen i antallet af omgjorte sager. Aktivloven   Stadfæstet Ændret …

Ny måling viser Jobcentrenes tidlige indsats over for A-dagpengemodtagere 

STAR lancerer en ny måling på Jobindsats.dk hvor kommuner kan følge med i deres tidlige indsats for dagpengemodtagere. Målingen viser antal og andel a-dagpengemodtagere, som på den dag, de opnår seks måneders sammenlagt ledighed, har fået det lovpligtige antal jobsamtaler Læs nyheden fra STAR her:https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2024/05/ny-maaling-se-jobcentrenes-tidlige-indsats-over-for-a-dagpengemodtagere/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2024-06-04&utm_medium=email&utm_source=STAR%20Nyheder Find målingen på Jobindsats her: https://www.jobindsats.dk/databank/temaer/tidlig-indsats-og-skaerpet-tilsyn/samtaler/jobsamtaler-til-a-dagpengemodtagere-i-jobcentrene

Flere udsatte ledige kommer i job

Set i forhold til de foregående 4 år, er en større andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommet i job i løbet af 2022 – og størstedelen er fortsat i job i 2023. Læs nyheden fra STAR her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2024/05/flere-udsatte-ledige-kommer-i-job Eller hop direkte til analysen på Jobindsats her: https://jobindsats.dk/analyser/analyser/flere-udsatte-ledige-kommer-i-job