Lovforslag 237 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

kke-forsikrede selvstændige m.fl., som er eller har været på en midlertidig kompensationsordning under Erhvervs- eller Kulturministeriets regi inden for de seneste tre måneder, inden ordningerne udløb, får med forlaget mulighed for at melde sig ind i en arbejdsløshedskasse i juli 2021 uden forudgående medlemskab og få ret til dagpenge. Desuden får selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at ophøre midlertidigt i virksomheden i juli, august og september 2021 og få dagpenge, hvis de er eller har været på en midlertidig kompensationsordning under Erhvervs- eller Kulturministeriets regi inden for de seneste tre måneder inden disse udløb.

Lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2021.

Se lovforslaget her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l237/index.htm