Aldrig har så få været på kontanthjælp 

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er det laveste målt, siden opgørelsen blev indført i 2007. 

I juni 2023 var 92.700 personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller revalideringsydelse. 

Se nyheden her: https://bm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2023/09/aldrig-har-saa-faa-vaeret-paa-kontanthjaelp/  

Find tallene på Danmarks Statistiks hjemmeside: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=47039  

Mere end hver femte ydelsesmodtager har løntimer

Med lønnede timer eller ordinære løntimer menes de timer, som en modtager har på normale ansættelsesvilkår i en virksomhed

Den seneste måling på Jobindsats.dk viser, at andelen af ydelsesmodtagere med løntimer er steget de seneste år. Stigningen er på 4% fra 19% i 2018 til 23% i 2022.

LÆS HELE MÅLINGEN HER:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2023/06/ny-maaling-mere-end-hver-femte-ydelsesmodtager-har-loentimer/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2023-06-08&utm_medium=email&utm_source=STAR%20Nyheder