Ændring af særloven for fordrevne fra Ukraine

Ændringerne er:

  • mulighed for tilskud til forsørgelse af et mindreårigt barn fordrevet fra Ukraine.
    Den voksne modtager af tilskuddet skal bo sammen med barnet, mens forældrene stadig er i Ukraine.
  • Hvis betingelserne er opfyldt, sidestilles sidestilles gifte forsørgere med enlige forsørgere i forhold til størrelse af offentlig forsørgelsesydelse og ret til børnetilskud, hvis ægtefællen befinder sig i Ukraine og ikke har mulighed for at bidrage til forsørgelsen.
  • Fristen for kommunernes overtagelse af ansvaret for de fordrevne fra Ukraine ændres fra 4 til senest 15 hverdage efter Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering til en kommune.

Loven trådte i kraft 31. marts 2024.

Læs nyheden her: https://siri.dk/nyheder/2024/marts/aendring-af-saerloven-for-fordrevne-fra-ukraine/

Afskaffelse af det midlertidige børnetilskud

Som bekendt blev loven om midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere ikke forlænget i december 2022, og den sidste udbetaling af dette børnetilskud har således fundet sted i februar i år.

Der er endnu ikke vedtaget et alternativ til det midlertidige børnetilskud, men Regeringen har aftalt med SF, De Radikale og Alternativet, at ca. 40.500 børnefamilier skal have samlet set 300 millioner kroner udbetalt som inflationshjælp.

Det drejer sig om familier hvor en eller begge forældre i januar 2023 enten modtog ydelser i kontanthjælpssystemet eller modtog ressourceforløbsydelse.

Pengene udbetales ad to omgange:
Den ene halvdel udbetales senest i juni, mens anden halvdel udbetales i august 2023.

  • Børnefamilier med ét barn får 7.500 kroner
  • Børnefamilier med to børn får 11.250 kroner
  • Børnefamilier med tre børn får 13.500 kroner

Beløbet er skattefrit og indgår ikke i beregningen af borgeres øvrige offentlige ydelser

Læs mere om inflationshjælpen her: https://fm.dk/media/26792/faktaark_hjaelp-til-udsatte-boernefamilier.pdf og her: https://bm.dk/media/22060/aftale-om-inflationshjaelp-til-oekonomisk-udsatte-boernefamilier.pdf