Ankestyrelsen ændrer praksis i sager om beregning af boligstøtte

Ankestyrelsen fastslår i principmeddelelse 27-22 at en registreret indkomst som hovedregel indgår i opgørelsen af husstandsindkomsten den måned, hvor indkomsten er registreret som udbetalt og beskattet i Skattestyrelsens indkomstregister.


Hvis boligstøttemodtager kommer med oplysninger til de indkomster som Udbetaling Danmark anvender i forbindelse med genberegningen af den månedlige boligstøtte, skal myndighederne foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at periodisere indkomsten til den/de måned(er), som indkomsten faktisk vedrører.

Ankestyrelsen har siden december 2021 sat de sager i beo, der vedrører praksisændringen.

Borgere kan kontakte Anketyrelsen

Ankestyrelsen har ved en søgning i vores journalsystemer identificeret de borgere, der muligvis kan være berørt af praksisændringen, og vi tager direkte kontakt til de pågældende med nærmere vejledning om, hvordan de skal forholde sig.

Hvis du mener, at spørgsmålet kan være relevant for en afgørelse, der er truffet over for dig, og du ikke hører fra os, kan du kontakte os. Vi vil da tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage din sag.
Der kan være sager, hvor et krav er forældet

Du kan læse mere om praksisændringen her: https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2022/ankestyrelsen-aendrer-praksis-i-sager-om-beregning-af-boligstotte

Du kan læse principmeddelelse 27-22 her: https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/5625c326-512d-4430-865a-c1f9e8e0248e