Folketinget fordeler 860,5 millioner til ældre, patienter og udsatte borgere

I de næste 4 år, er der blandt andet afsat midler til handicapområdet, hjemløse, ældre og forebyggelse af ensomhed. 
I denne artikel beskriver vi kort de områder der er sat midler af til på beskæftigelsesområdet – og vi nævner de områder, der har en snitflade vi finder relevant for jer læsere. 

Midler under beskæftigelsesministeriet 

 • Jobbanken får 17,1 million i perioden 2023 – 2025. 
  Jobbanken har til formål at skabe øget beskæftigelse blandt psykisk sårbare førtidspensionister. 
 • Videnscenter om Handicap får 17,4 millioner i perioden 2022 – 2025 

Videnscentret har til formål at understøtte lettilgængelige og kvalificerede indsatser til mennesker med handicap samt understøtte mulighederne blandt mennesker med handicap for at komme i job eller tættere på arbejdsfællesskaber. 

 • KLAPjob ved Landsforeningen LEV får 32,4 millioner i perioden 2022 – 2025 
  KLAPjob understøtter etablering af stillinger til førtidspensionister med kognitive handicap og der etableres skånejobs til førtidspensionister. 
  I mindre grad skaffes der også fleksjobs til målgruppen. 
 • Den socialøkonomiske virksomhed Topvirk får 12 millioner i perioden 2022-2025 
  Topvirk har eksisteret siden 2012 og har 11 forskellige forretningsområder, hvor 19 ud af de 24 ansatte er ansat på særlige vilkår, typisk i fleksjob. 
  Ud over produktionsvirksomhed driver de også jobrettede projektforløb for sårbare ledige, hvor der blandt andet arbejdes med resocialisering, mestring, motion, afklaring og integrering på en arbejdsplads. 
 • Initiativ Tryghed for veteraner får 8,8 millioner i perioden 2022 – 2025 
  Formålet er at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid i veteransager vedrørende psykiske sygdomme. 
 • Projektet Vold som Udtryksform (VSU) får 12,6 millioner i perioden 2022 – 2025 
  VSU arbejder for at forebygge og håndtere vold på arbejdspladser primært på social- og sundhedsområdet. 
 • Senior Erhverv (Selvaktiveringsgrupper for seniorer) får 19,8 millioner i perioden 2022 – 2025 
  Senior Erhverv er et netværk af grupper af firvilligt jobsøgende seniorer over 50 år. 
 • Code of Care får 3 millioner i perioden 2022 – 2023 
  Code of Cares formål er at øge det sociale ansvar i danske virksomheder, for at skabe beskæftigelse til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 
 • KLAR TIL START får 3 millioner i perioden 2022 – 2023 
  KLAR TIL START tilbyder et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb til unge og voksne med autisme. 

Af andre interessante områder, hvor vi vurderer at der kan være en interessant snitflade over til beskæftigelsesområdet, kan nævnes 

 • Udbredelse af Housing First får 68,1 millioner i perioden 2022 – 2025 
 • Tidlig hjælp til voldsudøvere og voldsramte familier får 23,2 millioner i perioden 2022 – 2025 
 • Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen får 11 millioner i perioden 2022 – 2025 
 • Fodterapi til mennesker med svær psoriasisagtigt får 4,8 millioner i perioden 2022 – 2025 

Du kan læse hele aftalen her: https://bm.dk/media/19018/aftale-om-udmoentning-af-reserven-til-foranstaltninger-paa-social-sundheds-og-arbejdsmarkedsomraadet-2022-2025.pdf