Omstillingspuljen til afskedigede medarbejdere fra minkbranchen forlænges ind i 2022 

Som følge af covid-19 pandemien – og den deraf følgende nedlukning af minkfarme i Danmark – blev der vedtaget en særregel, hvor personer der havde været ansat i minkerhvervet fik mulighed for uddannelse. Denne ret videreføres ind i 2022. 

Målgruppe 

Personer der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021. 

Og 

Som i 2022 er eller bliver ledige 

Tilbuddet er frivilligt.  

Under uddannelsen er personen fritaget for at være aktivt jobsøgende og at stå til rådighed for henvist arbejde, samt fra at deltage i andre tilbud, herunder tilbud der er påbegyndt.  

Tilbuddet kan række ud over den dato, hvor personen er berettiget til forsørgelsesydelse og personen har ret til at fortsætte tilbuddet ved ydelsesskift, så længe personen er omfattet af en målgruppe i §6.  

Reglerne i LAB §53 og §95 om de overordnede betingelser finder ikke anvendelse. 

Der ændres ikke i reglerne for ordningen.  

Aftalen giver fortsat ret til alle typer af uddannelse, uanset om det er offentlige eller private udbydere i Danmark, og der ikke noget prisloft for uddannelsen. 

Link til nyhed: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/09/ledige-fra-minkbranchen-faar-ogsaa-ret-til-opkvalificering-i-2022/ 

Link til tidligere artikel: https://wiederquist.dk/wp-content/uploads/Artikel-om-ordin%C3%A6r-uddannelse-efter-LAB.pdf