I den fagre nye verden – Ansøgninger om Tidlig pension udløser helt nye behov 

I august måned, hvor det blev muligt at søge om Tidlig pension, søgte 16.000 mennesker om den nye pensionstype. 

Det har affødt nogle helt nye udfordringer i forhold til sagsbehandlingen.  

Ordingen bliver af Udbetaling Danmark, så vidt det er muligt, administreret digitalt med oplysninger fra en række offentlige systemer og registre.  

Ansøgerene kan også selv indsende dokumentation for anciennitet på arbejdsmarkedet. Det kan blive nødvendigt, når der ikke er tilstrækkelige registeroplysninger tilgængelige for Udbetaling Danmark.  

Siden 1. januar 2021 har Rigsarkivet modtaget mere end 24.000 begæringer om adgang til egne oplysninger. Ansøgere om tidlig pension venter gennemsnitligt 9-12 måneder på svar fra Rigsarkivet. 

Regeringen fremsætter i oktober måned et lovforslag, der sikrer at ansøgere om tidlig pension får en særlig adgang til egne oplysninger fra Rigsarkivet. Den nye ordning giver Rigsarkivet mulighed for hurtigere at kunne hjælpe ansøgere af tidlig pension. 

Rigsarkivet har udviklet en særlig blanket til ansøgere om tidlig pension for at hjælpe borgerne med at målrette deres anmodning. Blanketten har været tilgængelig siden 1. august 2021. 

Der bliver også afsat midler til, at Rigsarkivet kan ansætte medarbejdere, som udelukkende koncentrerer sig om at behandle anmodninger relateret til tidlig pension.