Ny trepartsaftale om forlængelse og udvidelse af IGU – Webinar den 29. november 2023 

Regeringen og Arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om at videreføre og udvide IGU-ordningen. Aftalen forventes at træde i kraft 1. januar 2024. 

Det betyder blandt andet at 

  • Målgruppen udvides til at omfatte flygtninge og alle grupper af familiesammenførte med en opholdstid på op til 20 år 
  • Der skal etableres et antal fagspecifikke retninger, hvor hovedparten af indholdet i skoledelen er fastlagt på forhånd 
  • Sprogmakkerordningen styrkes yderligere ved at indføre en forsøgsordning med tilskud til frikøb af medarbejdere, der fungerer som sprogmakker 

Webinar 

SIRI afholder et webinar om Integrationsgrunduddannelsen den 29. november klokken 10.00 – 12.00, hvor der også er fokus på den nye trepartsaftale 

Læs mere om webinar og tilmelding her: https://www.conferencemanager.dk/igu-webinar/conference  

Materiale til kommuner og virksomheder 

SIRI har udarbejdet og samlet materiale, der kan understøtte kommunerne og virksomhederne til at bruge IGU mere aktivt. 

Find materialet her: https://www.integrationsviden.dk/beskaeftigelse/igu/publikationer-og-inspirationsmateriale-om-igu  

Læs nyheden her: https://siri.dk/nyheder/ny-trepartsaftale-om-forlaengelse-og-udvidelse-af-igu/ 

Læs hele aftalen her: https://uim.dk/media/11969/trepartsaftale-af-september-2023-om-viderefoerelse-og-udvidelse-af-integrationsgrunduddannelse-igu.pdf  

Forlængelse af forsøg på beskæftigelsesområdet

Følgende igangværende forsøg i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet forlænges 

  • Jobrotationsvikariat med længere varighed (Langtidsledighedspakken) 
  • Lempet ledighedskrav for vikarer i Jobrotationsordningen (Trepartsaftalen) 
  • Lempet ledighedskrav for faglærte, der bliver voksenlærlinge fra ledighed (Trepartsaftalen) 

Alle tre ordninger forlænges til 31. december 2022. 

Der sker ikke en forlængelse af forsøgene med suspension af positivliste for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse og udvidelse af ordningen til faglærte voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse med forældet uddannelse. 

Syv nordjyske kommuner har via udfordringsretten haft mulighed for i visse tilfælde at give uddannelsesløft til ledige faglærte dagpengemodtagere uden forældet uddannelse – dette forsøg forlænges også til 31. december 2022. 

De syv kommuner er Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Morsø og Frederikshavn. 

Forsøget med IBBIS for sygemeldte med blandt andet lettere grad af angstlidelse og depression, som følge af covid-19, forlænges til 30. april 2022. 
IBBIS er en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats til sygemeldte borgere med angst, depression, stress, udbrændthed og tilpasningsreaktioner. Formålet er at få borgeren godt tilbage på arbejdsmarkedet. 

Læs mere her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65779