Ny lov om digital fritagelse 

Den 1. juni trådte en ny lov i kraft, der skal forenkle og skabe sammenhæng i reglerne for digital fritagelse. 

Loven gør det lettere for de borgere, der er fritaget for digital post, at blive tilbudt et alternativ til digital selvbetjening. 

Loven gør op med gældende praksis om, at borgere der fritaget fra Digital post, skal begrunde deres behov for et alternativ til selvbetjening hver gang de har et ærinde med det offentlige. Fra den 1. juni skal de alene oplyse at de er fritaget for Digital post. 

Den ny lov gælder på tværs af alle de områder, hvor det er obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening. 

Loven gælder ikke domstolenes sagsportaler og i erhvervssammenhæng. 

Det er i øvrigt en lille og let læselig lov med kun 4 §´er. 

Læs nyheden her: https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/ny-lov-om-digital-fritagelse-vedtaget-i-folketinget/  

Læs Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/603