Temadage om isbryderordningen 

Specialfunktionen Job og Handicap afholder i løbet af efteråret en række temadage om Isbryderordningen. 

De vil se på isbryderordningens bestemmelser, formål og målgruppe, herunder de vurderinger, der skal foretages inden ordningen kan bevilges. 

Der vil være fokus på vurdering af relevant erhvervserfaring og hvordan isbryderne adskiller sig fra løntilskud efter LAB. 

Inden hver temadag, kan der stilles spørgsmål der besvares på temadagen. 

Temadagene er for nøglepersoner på handicapområdet i kommunerne og det er gratis at deltage. 

Temadagene afholdes: 

15. november 2023 i Århus 

22. november i Odense 

29. november i Aalborg 

6. december i København 

Læs mere og find tilmelding her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/aktivitetskalender/specialfunktionen-job-handicap-aktivitetskalender/temadag-om-isbryderordningen/