Nyt værktøj viser efterspørgsel på kompetencer

STAR offentliggør et nyt kompetenceværktøj, der giver indsigt i, hvilke kompetencer der efterspørges til specifikke stillinger.

Værktøjet skal hjælpe jobcentre, den ledige, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede til at se, hvor den lediges kompetencer kan bringes i spil, eller hvilke kompetencer der er særligt efterspurgte.

Læs mere om værktøjet her:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2024/06/nyt-vaerktoej-viser-efterspoergsel-paa-kompetencer/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2024-06-10&utm_medium=email&utm_source=STAR%20Nyheder