Evaluering af forsøg med voksenlærlingeordningen 

Siden august 2020 har der været 3 forsøg med voksenlærlingeordningen, for blandt andet at give flere borgere adgang til ordningen: 
 

 1. Kravet om forudgående ledighed er lempet fra 6 til 3 måneder 
 1. Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse har fået adgang til uddannelsen 
 1. Positivlisten, der gælder for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er suspenderet 

Overordnet viser evalueringen, at der er sket en markant stigning i det samlede antal voksenlærlinge i forsøgsperioden, men at stigningen kun i begrænset omfang skyldes de 3 forsøg. 

STAR fremhæver selv følgende resultater fra evalueringen: 

 • Antallet af voksenlærlinge er steget i forsøgsperioden, men det er kun omkring 600 elever, der er kommet ind via de 3 forsøgsordninger. 
  Den øvrige stigning er drevet af ufaglærte voksenlærlinge, hvilket ikke har noget med forsøgene at gøre 
 • Ud af de 600 elever, der er kommet ind via en af forsøgsordningerne, er de 400 kommet ind via forsøg 2 (lempelse af ledighedsperioden) 
 • Suspenderingen af positivlisten har ikke haft den store betydning, da et fåtal af lærlingene er kommet ind via denne 
 • Mere end halvdelen af alle voksenlærlinge kommer med en baggrund som ufaglært 
 • I forsøgsperioden er der kommet langt flere voksenlærlinge på uddannelserne inden for Omsorg, sundhed og pædagogik. 
  Det er især SOSU-uddannelserne der driver stigningen. 

Læs hele evalueringen her: https://star.dk/media/tzyinypw/evaluering-af-forsoeg-med-voksenlaerlingeordningen.pdf