Ankestyrelsen modtager markant flere sager – antallet af tilsynssager er steget med 50 procent

Størstedelen af de sager, Ankestyrelsen behandler, er sager på det bevillingsfinansierede område. Det er sager, hvor det oftest er borgeren, der klager over en afgørelse, der for eksempel er truffet af kommunen eller Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsen har siden 2021 kun oplevet stigninger i antallet af sager inden for vores sagsområder.

Nogle af disse stigninger er ganske markante, idet udviklingen siden 2018 for eksempel viser, at:

  • Antallet af tilsynssager er steget med 48 pct.
  • Sager fra Udbetaling Danmark og sygedagpengesager er steget med 41 pct.

Tilsynssager

Ankestyrelsens tilsynsfunktion er blevet styrket siden 2018, så her finder man en del af forklaringen på udviklingen i antallet af sager.

Ankestyrelsens tilsynssager består blandt andet af tilsyn med kommuners og regioners afgørelser om aktindsigt og et mere generelt tilsyn med kommuner og regioner. Der tale om et sagsområde, hvor Ankestyrelsen også kan tage sager op af egen drift.

Kommunale social- og beskæftigelsessager

Efter tilsynssagerne er det sager om visse forsørgelsesydelser – fx sygedagpenge og ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark – som har haft den største stigning siden 2018.

Antallet af klager over kommunale afgørelser om sygedagpenge var i 2018 7.807. Dette er tal er i 2023 vokset til 10.971.

Læs hele nyheden her: https://ast.dk/om-ankestyrelsen/artikler-om-styrelsen-generelt-fra-ankestyrelsens-faglig-nyhedsbrev-nyt-fra-ankestyrelsen/vores-opgaver/ankestyrelsen-modtager-markant-flere-sager-2013-antallet-af-tilsynssager-er-steget-med-50-procent

Læs eksempel på en tilsynssag om en kommunes brug af psykologer i beskæftigelsesindsatsen:

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/194_Middelfart_Kommune_-_Udtalelse_-_Brug_af_psykologunders%C3%B8gelser_i_jobcentret.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *